Welkom . Algemene informatie. Nieuws. Behandel technieken. Klassieke Pilates. Openingstijden. Tarieven. Contact. Route. Dierchiropractie. Samenwerking. Links.
Nelia de Schipper

Chiropractor, BSc(Hons)
Eerste weg 2, 4339 PJ
Nieuw en Sint Joosland
Telefoon: 0118-606282
Chiropractie de Schipper

Wanneer uw lichaam u lief is.
© 2008 Chiropractie de Schipper
De grondlegger van de Neurale Organisatie Techniek

De grondlegger van de Neurale Organisatie Techniek, Dr. Carl. A. Ferreri werkte in zijn praktijk
al meer dan veertig jaar met diverse technieken. Hij onderwees zowel aan universitair
opgeleide chiropractoren als niet universitair opgeleide gezondheidszorg medewerkers,
en behaalde hiermee ook een PhD. graad in 1958.

Zijn achtergrond was divers en omvatte de chiropractie, cranio-sacraaltherapie, klassieke acupunctuur,
toegepaste kinesiologie, activatortechniek, biomagnetisch onderzoek en andere reflextechnieken.
Hij ontwikkelde de Neurale Organisatie Techniek in 1979 en sinds1981gaf hij seminars en
workshops in de Verenigde Staten, Europa, Australië en Zuid-Amerika.
Hij was auteur van verscheidene boeken, waaronder het boek ‘doorbraak in de dyslexie’,
filosofische boeken en handboeken  over de Neurale Organisatie Techniek, met protocollen.

Sinds december 2002 was hij niet meer actief betrokken bij het onderwijzen van NOT en
werd dit verder waargenomen door een klein aantal gecertificeerde NOT instructeurs wereldwijd.
Dr. Carl. A. Ferreri is op 19 mei 2007 overleden te Brooklyn, New York.
Zijn werk zal worden voortgezet door de erkende NOT instructeurs en de inmiddels steeds
grotere groep aan enthousiaste NOT behandelaars.

NOT bestaat in Nederland al meer dan 10 jaar, maar is toch vrij onbekend. Chiropractoren,
fysiotherapeuten en kinesiologen werken met deze techniek. De in Nederland opleiding wordt
gegeven door de enige officieel gekwalificeerde docent, Evelyne Rupp, de in andere landen zoals
Frankrijk en Engeland ondersteund wordt door een klein groepje van erkende NOT instructeurs.
Dr. Carl. A. Ferreri