Chiropractie

Uw klacht?

Heeft u last van uw nek, hoofdpijn, andere lichamelijke pijnklachten, een slechte houding of pijn in de gewrichten? Blijf er dan niet mee lopen, maar ga naar een chiropractor en laat uw klachten verhelpen. Hieronder kunt u lezen hoe een afspraak en de verschillende behandelingen bij ons verlopen. 

Eerste afspraak

Wanneer u voor het eerst een afspraak maakt in onze praktijk ontvangt u van ons een uitgebreid vragenformulier. We vragen u om hier goed de tijd voor te nemen: het geeft de chiropractoren een eerste indruk van u en uw huidige gezondheid, als wel van klachten of blessures van het verleden. Het geeft u ook alvast de tijd om zich voor te bereiden op het eerste vraaggesprek met de chiropractor. Ook het meenemen van röntgenfoto’s, MRI scans of andere onderzoeken wordt op prijs gesteld. 

Bij uw eerste bezoek aan de praktijk zal de chiropractor deze vragenlijst als uitgangspunt nemen bij een gedetailleerd vraaggesprek betreffende/omtrent uw klachten. De chiropractor zal ook willen weten hoe het met u algehele gezondheid staat. Waarom? Omdat er vele verschillende oorzaken bestaan voor zaken als rugpijn, hoofdpijn, nekpijn, tintelingen in handen of voeten. Uw medische geschiedenis (uw geboorte, het behalen van uw jeugd mijlpalen, ziektes, operaties, ongevallen, medicijngebruik, gewoontes) verdient dan ook de nodige aandacht. Laat de beoordeling van of bepaalde informatie relevant is dan ook aan zijn/haar deskundigheid over.

Daarna zal de chiropractor u uitvoerig lichamelijk onderzoeken waarbij hij neurologische, orthopedische, kinesiologische en chiropractische onderzoeksmethoden toepast om de oorzaak van uw klachten te vinden. Centraal hierin staat uiteraard uw mogelijke klacht, maar tevens wordt de samenhang met andere lichaamsdelen onder de loep genomen. Wanneer verder onderzoek noodzakelijk is, bijvoorbeeld röntgen/MRI of bloedtesten, dan zal de chiropractor hierover een gerichte aanbeveling doen aan de huisarts.

Het lichamelijk onderzoek dient er toe om de conclusies uit de anamnese te bevestigen en verder te specificeren. Uw chiropractor is opgeleid om een diagnose met betrekking tot uw klachten te kunnen stellen. De chiropractor zal de bevindingen met u bespreken en aangeven waar de problemen zich bevinden en een passend en persoonlijk behandelplan voorstellen. Als er aanwijzingen zijn dat er zich een ziekte voordoet, waarvoor chiropractie geen uitkomst kan bieden, zal de chiropractor u naar uw huisarts verwijzen. Als de chiropractor concludeert dat hij u kan helpen, dan zal hij u vertellen wat u van de behandeling kunt verwachten. Vaak is de eerste behandeling een lichte en korte behandeling, om te zien hoe u op de behandeling reageert. Daarnaast is het mogelijk dat u oefeningen krijgt voorgeschreven of advies over een goede houding of voeding mee krijgt. Als de chiropractor u niet kan helpen, probeert hij een advies te geven waar u mogelijk wel baat bij zou kunnen hebben.

Vervolgbehandeling

Tijdens vervolgconsulten zullen een verkorte anamnese en onderzoek plaatsvinden en wordt er behandeld. Ieder lichaam is uniek, en daarom zal ook iedere behandeling uniek zijn. Het is daarom niet mogelijk hier een beschrijving te geven van een standaard behandeling. Ook het aantal behandelingen en de frequentie ervan om een klacht te verhelpen kan variëren van bijvoorbeeld drie tot wel vijftien behandelingen. Dit afhankelijk van de klacht, de duur van de klachten, de leeftijd van de patiënt en zijn/haar algemene conditie.

Wel zijn er een aantal factoren die regelmatig terugkeren. Voor de meeste klachten is een korte periode van intensieve behandelingen nodig om alle spieren en gewrichten soepel te krijgen en het zenuwstelsel te stabiliseren. Zodra dit bereikt is zullen de behandelingen geleidelijk worden afgebouwd om ook op lange termijn stabiliteit te verkrijgen.

Vervolgbehandelingen kosten veel minder tijd. Met de basis die tijdens het eerste consult gelegd is, duren deze behandelingen iedere keer ongeveer 20 minuten. Zorg ervoor dat u uw afspraken nakomt – iedere afspraak bouwt op de voorafgaande behandeling. Als u een afspraak mist, kan het zijn dat we het momentum verliezen dat nodig is om de gewenste veranderingen te bereiken.

Persoonlijke behandeling

Voor de behandeling zelf kunnen verschillende technieken gebruikt worden. Meer informatie hierover vindt u onder Behandeltechnieken. Ook heeft de behandelbank die in de praktijk gebruikt wordt verschillende opties om te behandelen. Tijdens de zwangerschap wordt de bank bijvoorbeeld in een speciale positie gezet zodat u nog gewoon op de buik kunt liggen en worden speciale technieken gebruikt waardoor zowel u als uw ongeboren kind er geen hinder van zullen ondervinden. Ook voor baby’s en kinderen worden speciale technieken gebruikt zoals de activator en bepaalde drukpunt methodes. De druk die bij baby’s gebruikt wordt zal nooit groter zijn dan de druk die u op uw oogbol kunt verdragen.

Elke behandeling wordt aangepast aan uw persoonlijke situatie waardoor de behandeling veilig kan worden toegepast. Voor elke klacht zijn er verschillende behandelopties. Wanneer u een behandeling niet prettig vindt, meldt dit dan altijd direct, zodat gezocht kan worden naar een andere behandelmethode.

Verder kan uw chiropractor u oefeningen voorschrijven, u houdingsadvies geven, met u overleggen omtrent leef- eet- en drinkgewoonten en wat daarin te verbeteren valt.

Reacties op de behandeling

Afhankelijk van de klacht, de oorzaak, leeftijd en de algehele gezondheid van de patiënt wordt voor een specifieke behandeltechniek gekozen. Vaak is er meteen een verlichting te voelen en de meeste patiënten hebben na de behandeling een behaaglijk fijn gevoel. Het is niet ongebruikelijk, dat u na een behandeling een reactie krijgt. U kunt zich bijvoorbeeld moe of wat stijf voelen en de pijn kan zelfs de eerste paar dagen toenemen. Ook kunt u emotionele reacties ervaren. In een zelden geval wordt de intensiteit van de klachten even erger maar deze zakt dan vrij snel en men voelt zich beter dan voor de reactie. Deze (bij)reacties zijn dus niets om u zorgen over te maken en deze horen dus jammer genoeg (soms) bij de behandeling. Meestal gebeuren deze bijwerkingen enkel na de eerste en/of tweede behandeling. Maar in principe kan een reactie altijd voorkomen.

Na de behandelingen is het verstandig een warme douche te nemen en daarna rust te nemen. Ga nog even niet sporten, tillen of andere zware activiteiten uitvoeren. Individueel en klachtgericht advies krijgt u op de dag van de behandeling. Uw gezondheid en herstel is de kern van onze dienstverlening.

Maakt u zich zorgen over de reactie of wilt u weten wat u hieraan kunt doen, bel dan gerust naar de praktijk. Eén van de chiropractoren kan u dan uitleg geven.