Wie zijn wij

De praktijk

Wij stellen het persoonlijke contact met u erg op prijs. Vandaar dat wij geen afspraken inboeken of wijzigen via de e-mail. Ons team van assistentes helpt u graag verder. U kunt telefonisch contact opnemen met één van onze assistentes. 

Mocht u verhinderd zijn dan vragen wij u om de afspraak minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen. Een vergeten of te laat afgemelde afspraak wordt door ons in rekening gebracht. 

Bij uw eerste bezoek aan één van onze chiropractoren vindt er allereerst een intake gesprek en een lichamelijk onderzoek plaats. Na een uitleg van de bevindingen wordt er een passend behandeltraject voorgesteld. Ook ontvangt u gelijk al uw eerste behandeling!

Na de behandeling kunt bij onze assistente afrekenen, bij voorkeur met PIN. U ontvangt een ontvangstbevestiging welke u bij uw zorgverzekering weer kunt declareren

De mensen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Onze visie op uw gezondheid

Chiropractie is een tak van de gezondheidszorg die zich bezig houdt met de diagnose, behandeling en preventie van stoornissen aan het bewegingsapparaat en de effecten hiervan op het functioneren van het zenuwstelsel en de algehele gezondheid. Hierbij wordt uitgegaan dat het zenuwsysteem het belangrijkste systeem is in het lichaam dat de andere systemen zoals het hormonale of immuun systeem reguleert. Chiropractoren gaan uit van het feit dat het lichaam altijd zichzelf reguleert naar optimale gezondheid. Dit betekent dat het lichaam altijd streeft naar een goede gezondheid.

De wervelkolom speelt een grote rol in onze gezondheid, want de wervelkolom beschermt het ruggenmerg. En deze vormt het centrale zenuwstelsel samen met de hersenen die beschermd worden door de harde schedelbotten. De zenuwen in het ruggenmerg verbinden de hersenen met de rest van het lichaam. De zenuwen komen dan vanuit de rug en gaan naar het gehele lichaam. Als een zenuw de boodschap niet goed kan doorgeven, kan dat overal in het lichaam gevolgen hebben (gewrichten, spieren, organen enzovoort). De functie van het zenuwsysteem is vitaal voor het lichaam. Het is dan ook het best beschermde systeem van het lichaam.

De wervelkolom is niet alleen een bescherming voor de ruggenmerg, het is ook essentieel in de beweging van het lichaam. De wervelkolom bestaan uit 24 individuele wervels, die allen soepel moeten kunnen bewegen om stress op de zenuwen te voorkomen. Zijn er bewegingsblokkades in de wervelkolom, dan kunnen er functiestoornissen in het lichaam ontstaan. Deze functiestoornissen kunnen zich vertalen naar (pijn)klachten of vegetatieve klachten (orgaanklachten).

Een chiropractor onderzoekt dan ook uw gehele systeem: de oorzaak van de klacht en de klacht zelf liggen niet altijd in hetzelfde gebied. Het is niet uitgesloten dat bijvoorbeeld een probleem in de nek onderrugklachten zou kunnen veroorzaken. De chiropractor kijkt verder ook naar uw gehele gezondheidstoestand en leefgewoonten om uw klachten aan te pakken. Zoals gezegd stelt de chiropractie, dat een storing in het zenuwstelsel het lichaam het vermogen ontneemt zichzelf gezond te houden. Hierdoor neemt de weerstand af en krijgt een ziekteproces de kans zich te ontwikkelen. Storingen in het zenuwstelsel kunnen ontstaan door negatieve lichamelijke of geestelijke factoren, vanuit het lichaam zelf of van buitenaf en deze dienen dan ook in kaart te worden gebracht.

Medicijnen of operaties maken geen deel uit van de behandeling; in tegenstelling tot andere vormen van geneeskunde, neemt de chiropractie de wervelkolom en het zenuwstelsel als uitgangspunt voor genezing. In praktijk Chiropractie de Schipper worden de verscheidene chiropractische technieken gecombineerd met Neurologische Organisatie Techniek, Retained Neonatal Reflexes en Developmental Functional Neurology. Ook als de reguliere gezondheidszorg zegt niets meer voor u te kunnen betekenen, kan chiropractie wellicht een oplossing bieden.

Chiropractie kan een goede aanvulling zijn op andere geneeswijzen, zoals fysiotherapie, osteopathie, Mensendieck- of Caesartherapie, acupunctuur, podologie of homeopathie.

Samenwerking

Onze praktijk werkt graag met een uitgebreid samenwerkingsnetwerk. Het is onze ervaring dat een juiste doorverwijzing bijdraagt aan een efficiënte en klantgerichte patiëntenzorg. Samenwerking vereist respect voor andere disciplines, het onderkennen van de eigen grenzen, goede kennis van de deskundigheid van anderen en een goede communicatie. Er kan op vele manieren worden samengewerkt, maar duidelijk is dat door onze nauwe samenwerking en actieve onderlinge communicatie met andere disciplines het optimaliseren van de algehele gezondheid van de patiënt centraal staat.

Wij hebben goede ervaring met collega’s waar wij mensen naar door kunnen doorverwijzen. Dit betreft collega’s van andere disciplines die zijn gespecialiseerd in optometrie, podologie, cesar oefentherapeuten, maar ook homeopathie, psychologie en diverse alternatieve therapieën.