Hyperbare zuurstoftherapie (HBOT)

Wat is Hyperbare Zuurstof therapie?

Hyperbare zuurstoftherapie ook wel HyperBaric Oxygen Therapy (HBOT) betekent het door verhoogde druk inademen van pure zuurstof.

Chiropractie de Schipper volgt de ontwikkelingen op het gebied van het herstellen van niet aangeboren (hersen)letsel op de voet. Hyperbare zuurstoftherapie is zo’n ontwikkeling. Hyperbarische zuurstoftherapie wordt al jaren gegeven aan patiënten met doorbloedingsproblemen of wondgenezing naar aanleiding van bestraling tijdens een kankerbehandeling. Vanaf september 2023 bieden wij deze therapie aan. Afhankelijk van de behandeling kunnen wij dit in  combinatie doen met onze EVRL laser therapie of neurologisch chiropractische behandeling, of als op zichzelf staande therapie. Zo helpen we het lichaam beter en sneller te herstellen.

Zuurstoftekort is de basis voor een groot aantal aandoeningen. Wij hebben voldoende zuurstof in ons bloed. Bij normale ademhaling bij een normaal zuurstof gehalte worden de rode bloedcellen voor 98 procent verzadigd van zuurstof. Normaliter komt alleen maar een klein gedeelte van die zuurstof terecht in het bloedplasma. Bloedplasma is echter erg belangrijk omdat het zeer goed doordringt tot weefsels en cellen. Wanneer er pure zuurstof wordt opgenomen onder druk, zoals met Hyperbare zuurstoftherapie in de cabine, dan wordt de zuurstof opgenomen door het bloedplasma in plaats van de rode bloedcellen. Door de verhoogde druk kan het lichaam ongeveer 12,5 maal zoveel zuurstof in het bloedplasma opnemen dan normaal. Doordat er onder druk zuurstof via het bloedplasma naar cellen en weefstel wordt gebracht kunnen genezingsprocessen gestimuleerd en geactiveerd worden. Ook weefsels waar door trauma te weinig zuurstof komt, worden zo beter van zuurstof voorzien.

Hyperbare zuurstoftherapie is een wetenschappelijk erkende behandeling die helpt zuurstoftekorten te verbeteren.

De zuurstofcabine

Hyperbare zuurstoftherapie ook wel HyperBaric Oxygen Therapy (HBOT) betekent het door verhoogde druk inademen van pure zuurstof.

Chiropractie de Schipper volgt de ontwikkelingen op het gebied van het herstellen van niet aangeboren (hersen)letsel op de voet. Hyperbare zuurstoftherapie is zo’n ontwikkeling. Hyperbarische zuurstoftherapie wordt al jaren gegeven aan patiënten met doorbloedingsproblemen of wondgenezing naar aanleiding van bestraling tijdens een kankerbehandeling. Vanaf september 2023 bieden wij deze therapie aan. Afhankelijk van de behandeling kunnen wij dit in  combinatie doen met onze EVRL laser therapie of neurologisch chiropractische behandeling, of als op zichzelf staande therapie. Zo helpen we het lichaam beter en sneller te herstellen.

Multifunctioneel inzetbaar

De therapie in onze zuurstofcabine kan worden ingezet voor een breed spectrum aan fysieke klachten en trauma’s. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

 • Ontstekingen
 • Herstel na sportinspanning
 • Doorbloedingsproblemen
 • Hersenletsel na zuurstoftekort
 • Probleemwonden (diabetici)
 • Acuut gehoorverlies
 • Oorsuizen
 • Chronische pijn
 • Wondgenezing
 • Niet aangeboren hersenletsel en geassocieerde indicaties
 • Neurologische indicaties, waaronder Parkinson, Parkinson-achtige klachten, MS, ALS, dementie (zoals Alzheimer), gedragsproblemen (autisme, ADHD, ADD, dyslexie, dysgrafie, etc.)
 • Cardiologische indicaties, hartinfarct, hersen- en hersenstaminfarct, TIA’s
 • Long-Covid/Post-Covid en geassocieerde long-disfuncties
 • Algeheel welbevinden

De therapie wordt ingezet om het zuurstoftekort in het beschadigde weefsel op te heffen. Daarnaast zorgt deze therapie voor het aanmaken van nieuwe bloedvaatjes en het verbeteren van de cellen die van belang zijn voor het herstel. Dit stimuleert het herstel van het beschadigde weefsel.

Klachten in onderstaande gebieden kunnen worden behandeld met hyperbare zuurstoftherapie.

Vergroot de kans op herstel

Een zuurstoftekort in de cellen van uw lichaam kan ontstaan door een trauma, bijvoorbeeld een ongeluk, valpartij, een klap op het hoofd, of door een ontstekingsreactie als gevolg van toxische stoffen waaraan we worden blootgesteld. Onder andere door het zuurstoftekort herstellen sommige lichaamsfuncties niet of heel langzaam. Zuurstof is de brandstof die ervoor moet zorgen dat u wél een stap extra kunt maken. De zuurstof die u normaal gesproken inademt is voldoende om een gezond lichaam normaal te laten functioneren. Een lichaam dat kampt met een trauma en hard moet werken om te herstellen, heeft daar meer zuurstof voor nodig. Die extra dosis 95% zuurstof kunnen we vanaf nu aanbieden. De sessies in onze zuurstofcabine bieden het aangetaste weefsel een kans om sneller te herstellen. Hyperbare zuurstoftherapie zorgt ervoor dat het zuurstoftekort in beschadigd weefsel wordt opgeheven, nieuwe bloedvaatjes worden aangemaakt en de cellen die van belang zijn voor het herstel verbeteren. De aangroei van bloedvaatjes heeft tijd nodig daarom zijn meerdere behandelingen nodig. Deze nieuwe bloedvaatjes blijven bestaan ook na afloop van de behandeling zodat herstel voortduurt.

Waarom extra zuurstof onder hoge druk toedienen

Wanneer in het lichaam een belemmering is ontstaan door een opgelopen trauma, kan de zuurstof maar moeilijk naar de juiste plekken worden verplaatst, terwijl die zuurstof hard nodig is voor het herstel. Tijdens de zuurstoftherapie wordt het lichaam onder druk gezet, waarna de zuurstof circulerend wordt toegediend. Zo kan de zuurstof een optimale cel/weefsel stofwisseling verwezenlijken. Daardoor verbetert de werking van de mitochondria (de energieproductie) en daarmee de productie van de ATP-blokjes – de energieblokjes die nodig zijn voor het herstel. Met andere woorden: hoe meer zuurstof een cel kan opnemen, hoe harder het lijf kan werken aan het herstel.

Mogelijke Bijwerkingen

Hyperbare zuurstoftherapie kent weinig bijwerkingen en is een veilige behandeling. U wordt niet ziek of zieker van hyperbare zuurstoftherapie.  U kunt tijdelijk wel vermoeid raken. De bijwerkingen van hyperbare zuurstoftherapie zijn mild en gaan gelukkig meestal vanzelf weer over. Met welke mogelijke bijwerkingen moet u rekening houden als u behandeld wordt met hyperbare zuurstof?

 • Oorklachten
 • Bijziendheid (voorbijgaand)
 • Moeheid en/of gewichtsverlies
 • Zuurstof “hit” ( zeer zeldzaam)

Oorklachten

Oorklachten kunnen optreden als u onvoldoende vermogen heeft om de oren bij de drukopbouw te klaren. We besteden ruim tijd aan het aanleren van manieren waarop u uw oren kunt klaren. Toch kan het voorkomen dat u te laat signaleert dat de oren niet “vrij” komen. Dan kunnen er oorklachten optreden. Deze kunnen worden behandeld met ontzwellende neusdruppels en een korte rustperiode.

Bijziendheid

Bijziendheid is een langzaam toenemend effect van de zuurstof op de ooglens. De breking van licht door de ooglens verandert iets. Gelukkig gaat dit vanzelf weer over. Vanaf 6 weken na de laatste behandeling zijn de ogen weer als vanouds.

Vermoeidheid

Vermoeidheid kan optreden en zeer sterk wisselen tussen individuele patiënten. De één geeft aan geen vermoeidheid te ervaren, een ander zegt dat de behandeling veel energie kost. Gelukkig is ook dit na afloop van de behandeling over.

Absolute Contra-indicaties zijn

 • Een onbehandelde klaplong (Pneumothrax) 
 • Tijdens de therapie moeten gebruiken van adriamycine

Relatieve contra-indicaties zijn

 • Ernstig longlijden (COPD)
 • Epilepsie die niet goed medicamenteus onder controle is
 • Verkoudheid of een verstopte buis van Eustachius waardoor klaren niet mogelijk is
 • Hartaandoeningen waarbij de hartfunctie is verminderd (hartfalen)

Over de behandeling

Voorafgaand aan de hyperbare zuurstoftherapie zal een gediplomeerde trainer de medische geschiedenis met de client doornemen om de kijken of deze in aanmerking komt voor de hyperbare zuurstoftherapie.

Tijdens de hyperbare zuurstofbehandeling ademt de patiënt 95% zuivere medicinale zuurstof in waarbij men in een drukcabine zit (de hyperbare cabine). In de cabine staat een loungestoel verstelbaar naar ligbed. Hierin kunt u gedurende de behandeling comfortabel zitten. U krijgt een soort headset op met een soort microfoontje waaruit de zuurstof stroomt. Wanneer u heeft plaats genomen wordt de cabine afgesloten. De trainer bedient de machine en zal de tijdens te hyperbare zuurstoftherapie client regelmatig checken.

De sessies in de zuurstofcabine duren 35 minuten per behandeling, deze tijd is inclusief het op- en afbouwen van de druk. De patiënt gaat zitten in de zuurstofcabine, waarna de druk in de cabine langzaam wordt opgebouwd. Wanneer de druk is opgebouwd kunt u dit vergelijken met een druk zoals die is wanneer een duiker zo’n 5 meter onder de zeespiegel is. Tijdens het verhogen van de druk kan het gebeuren dat u dit aan uw oren voelt. Dit is het enige ongemak dat sommige mensen tijdens de hyperbare zuurstoftherapie ervaren. U kunt dit eenvoudig verhelpen door te geeuwen of uw oren te klaren (dit is een handeling die u moet verrichten om de druk in uw middenoor gelijk aan de omgevingsdruk te maken). Afgezien daarvan voelt u niets van de behandeling. Door de hyperbare cabine onder druk te brengen zal de hoeveelheid zuurstof in slecht doorbloede gebieden fors toenemen. De hoogte van deze druk is 1.5 bar. Deze druk komt overeen met de druk op 5 meter diepte onder water.

Tegen het einde van de sessie wordt de druk ook weer langzaam afgebouwd. Wanneer de druk terug is op normaal niveau, wordt u uit de zuurstofcabine geholpen. Na een korte pauze kunt u naar huis.

Belangrijk om te weten is dat de hyperbare zuurstoftherapie elk moment intern of extern gestopt kan worden.

Hoe lang duurt hyperbare zuurstoftherapie?

Hyperbare zuurstoftherapie sessies zijn verschillend in tijdsduur maar ook in aantal. Het aantal behandelsessies varieert in de regel van 10 tot 40 behandelingen over 6-8 weken. Iedere behandelsessie duurt 35 minuten. Afhankelijk van de klacht en het genezingsproces wordt er gezamenlijk gekeken wat de client nodig heeft. Eventueel zijn er onderhoudsbehandelingen nodig. Voor herstel na sportinspanning kunnen 1 tot 3 sessies vaak voldoende zijn.

De behandelsessies worden op doordeweekse dagen gegeven. Welke tijdstippen er voor u mogelijk zijn, wordt met u besproken bij het intakegesprek.

Kosten hyperbare zuurstoftherapie

De kosten van hyperbare zuurstoftherapie zijn €60 per sessie. U betaalt de sessies per keer waarna u een kwitantie ontvangt. Indien gewenst, kunnen wij deze ook digitaal versturen.
Helaas wordt er op dit moment nog geen vergoeding door de verzekeraars gegeven.
Eventueel kunt u uw werkgever vragen om een bijdrage te leveren.

 

Goed om te weten:

 • In verband met (brand)veiligheid mag in de zuurstofcabine enkel kleding van 100% katoen dragen.
 • Apparatuur zoals mobiele telefoons of tablets zijn niet toegestaan in de zuurstofcabine.
 • U mag tijdens de sessie in de zuurstofcabine geen make-up, nagellak, haarlak, parfum etc. dragen.
 • De zuurstofcabine heeft 2 raampjes waar doorheen u kunt kijken.
 • Gedurende de sessie zit u alleen in de ruimte. Onze medewerkers komen uiteraard regelmatig controleren of alles goed gaat.
 • U mag onder geen beding gedurende de sessie de zuurstofcabine verlaten!

 

 Tips voor tijdens de behandeling met hyperbare zuurstoftherapie

Wij geven u graag een aantal tips waarmee de behandeling nog effectiever is en de dagen van behandeling prettiger zijn.

 • Het advies is om makkelijk zittende kleding te dragen.
 • Stopt u alstublieft met roken. Roken heeft een zeer nadelige invloed op het effect van de behandeling. Als stoppen toch heel lastig is, probeer voor en na de behandeling het roken zo lang mogelijk uit te stellen. Rook in ieder geval twee uur voor en twee uur na iedere behandelsessie niet! Ook het gebruik van een e-smoker of nicotinepleisters raden we af.
 • Neem een vest of jasje mee dat u uit of aan kunt doen tijdens de fase dat de druk wordt op- en afgebouwd in verband met de temperatuurwisselingen. Let er op dat u deze niet over uw hoofd hoeft aan te trekken. Dat gaat niet in verband met de beperkte ruimte.
 • Neem iets te lezen of te puzzelen mee. Geen krant, krantpapier en inkt zijn verhoogd brandbaar.

Heeft u, naar aanleiding van uw eigen behandeling, ook nog tips? We horen wij graag.

Long-Covid – Wetenschappelijk bewijs

HBOT is de eerste behandeling van long covid waarvoor wetenschappelijk bewijs is vergaard. Israëlisch onderzoek, dat enige tijd geleden werd gepubliceerd in het vakblad Scientific Reports, toont aan dat patiënten die meerdere weken dagelijks behandeld worden in een HBO-tank minder last hebben van vermoeidheid en cognitieve klachten.

Onderzoek

In het Israëlische onderzoek werden 37 patiënten behandeld in een HBO-kamer terwijl ze 100 procent zuurstof toegediend kregen. De controlegroep bestond uit 36 personen, waarbij de druk in de cabine snel na de start van de behandeling naar het normale niveau toegebracht werd. Uit testen na de behandeling blijkt dat de patiënten die de behandeling volledig hebben doorlopen weer meer energie hebben en hun aandacht er beter bij kunnen houden. Ook blijkt uit MRI-scans, aldus Scientific Reports, dat in bepaalde gedeeltes van de hersenen een betere doorbloeding zichtbaar is.

Lees ook:

‘Long covid-patiënten hebben baat bij zuurstoftherapie’

Zes weken

De experimentele behandeling duurt zes weken, waarbij de patiënten elke dag een uur extra zuurstof krijgen om hun klachten te verhelpen. Mensen met long covid hebben ook lang nadat ze corona hebben gehad, nog last van vermoeidheid en concentratieproblemen.