Eerste afspraak

uw eerste afspraak

Afspraak in de praktijk

Wanneer u voor het eerst een afspraak maakt in onze praktijk ontvangt u van ons een uitgebreid vragenformulier. We vragen u om hier goed de tijd voor te nemen: het geeft de chiropractoren een eerste indruk van u en uw huidige gezondheid, als wel van klachten of blessures van het verleden. Het geeft u ook alvast de tijd om zich voor te bereiden op het eerste vraaggesprek met de chiropractor. Ook het meenemen van röntgenfoto’s, MRI scans of andere onderzoeken wordt op prijs gesteld. Het helpt uw chiropractor een beter beeld te krijgen over uw klacht.

Bij uw eerste bezoek aan de praktijk zal de chiropractor deze vragenlijst als uitgangspunt nemen bij een gedetailleerd vraaggesprek betreffende/omtrent uw klachten. De chiropractor zal ook willen weten hoe het met u algehele gezondheid staat. Waarom? Omdat er vele verschillende oorzaken bestaan voor zaken als rugpijn, hoofdpijn, nekpijn, tintelingen in handen of voeten. Om een voorbeeld te geven: indien u diabetes heeft en u komt met klachten over uw been en voet dan is het voor het stellen van een prognose van groot belang dat uw chiropractor hiervan op de hoogte is. Uw medische geschiedenis (uw geboorte, het behalen van uw jeugd mijlpalen, ziektes, operaties, ongevallen, medicijngebruik, gewoontes) verdient dan ook de nodige aandacht. Sommige mensen kijken hier wel eens wat vreemd van op en denken: “Ik kom toch voor mijn rug wat heeft dat te maken met hoe mijn schildklier werkt, of ik heb gekropen als baby en of ik een depressie heb gehad”. Zoals gezegd dergelijke zaken kunnen dus zeer belangrijk zijn, vandaar dat uw chiropractor ernaar vraagt. Laat de beoordeling van of bepaalde informatie relevant is dan ook aan zijn/haar deskundigheid over.

vervolg-behandeling-eerste-afspraak-de-praktijk-samenwerking-disciplines-overleg-gezondheid-patiënt-Schipper-Chiropractor
opleiding-tot-chiropractor-behandelingen-behandeltraject-behandeltraject-eerste-afspraak-samenwerking-samen-overleg-gezondheid-Schipper

Daarna zal de chiropractor u uitvoerig lichamelijk onderzoeken waarbij hij neurologische, orthopedische, kinesiologische (zie behandeltechnieken) en chiropractische onderzoeksmethoden toepast om de oorzaak van uw klachten te vinden. Centraal hierin staat uiteraard uw mogelijke klacht, maar tevens wordt de samenhang met andere lichaamsdelen onder de loep genomen. Wanneer verder onderzoek noodzakelijk is, bijvoorbeeld röntgen/MRI of bloedtesten, dan zal de chiropractor hierover een gerichte aanbeveling doen aan de huisarts.

 

Het lichamelijk onderzoek dient er toe om de conclusies uit de anamnese te bevestigen en verder te specificeren. Uw chiropractor is opgeleid om een diagnose met betrekking tot uw klachten te kunnen stellen. De chiropractor zal de bevindingen met u bespreken en aangeven waar de problemen zich bevinden en een passend en persoonlijk behandelplan voorstellen. Als er aanwijzingen zijn dat er zich een ziekte voordoet, waarvoor chiropractie geen uitkomst kan bieden, zal de chiropractor u naar uw huisarts verwijzen. Als de chiropractor concludeert dat hij u kan helpen, dan zal hij u vertellen wat u van de behandeling kunt verwachten. In de meeste gevallen wordt er ook een begin gemaakt met de behandeling. Vaak is de eerste behandeling een lichte en korte behandeling, om te zien hoe u op de behandeling reageert. Daarnaast is het mogelijk dat u oefeningen krijgt voorgeschreven of advies over een goede houding of voeding mee krijgt. Als de chiropractor u niet kan helpen, probeert hij een advies te geven waar u mogelijk wel baat bij zou kunnen hebben.