Tarieven en vergoedingen

tarieven-schipper-chiropactrie-betalingen-afspraak-maken-kosten

Verslaglegging: tarieven en vergoedingen

– Verslag ten behoeve van verzekering, juridische afwikkeling etc.         € 115,-

– Administratiekosten per handeling van dossier

  bij herinneringen en dergelijke correspondentie                                          € 17,50

Tussentijdse prijs wijzigingen voorbehouden

U hebt géén verwijsbrief van de huisarts nodig. Chiropractoren hebben de status van hulpverlener in de eerstelijnsgezondheidszorg en hebben een onafhankelijke behandelingsbevoegdheid zoals die van een (tand)arts.

Betalingsvoorwaarden

Na afloop van elk consult is het gebruikelijk dat u dit bij de balie afrekent. Via de factuur die u van ons ontvangt kunt u het consult declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze zal het bedrag waar u recht op heeft aan u vergoeden.

Algemene Voorwaarden
Alle behandelingen en consultaties zijn onderhavig aan de Algemene Voorwaarden van Chiropractie De Schipper. 
Deze krijgt u bij de bevestiging van uw eerste afspraak per mail toegestuurd, samen met het door u in te vullen 
intakeformulier. Tevens zijn deze ook in te zien in de praktijk. De algemene voorwaarden zijn bedoeld om alle 
betrokken partijen vooraf duidelijkheid te geven over de gehanteerde werkwijzen en afspraken zodat achteraf 
geen misverstanden kunnen ontstaan.
Algemene voorwaarden Chiropractie de Schipper

links-en-downaloads-vervolg-behandeling-betalen-algemene-voorwaarden-tarieven-kosten-schipper-chiropactor
vervolg-behandeling-eerste-afspraak-de-praktijk-samenwerking-disciplines-overleg-gezondheid-patiënt-Schipper-Chiropractor

Vergoedingen

Chiropractie wordt vaak vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Bij de meeste verzekeraars valt chiropractie onder ‘alternatieve geneeszorg’. Doordat de zorg niet wordt betaald uit het basispakket gaan de vergoedingen niet ten koste van het wettelijk verplichte eigen risico. Hoe hoog deze vergoeding is, verschilt per verzekeraar. Het is raadzaam zelf uw polis of verzekeraar te raadplegen over de hoogte van uw vergoeding.

Voor een overzicht van de vergoedingen per verzekeraar verwijzen we u naar de volgende website: www.chiropractievergoeding.nl

Afspraak nodig?

De kracht van ons is dat u de zorg krijgt die u nodig heeft.

vervolg-behandeling-Schipper-chiropractor-behandeling-betaling