Chiropractie

Vervolg behandeling

Tijdens vervolgconsulten zullen een verkorte anamnese en onderzoek plaatsvinden en wordt er behandeld. Ieder lichaam is uniek, en daarom zal ook iedere behandeling uniek zijn. Het is daarom niet mogelijk hier een beschrijving te geven van een standaard behandeling. Ook het aantal behandelingen en de frequentie ervan om een klacht te verhelpen kan variëren van bijvoorbeeld drie tot wel vijftien behandelingen. Dit afhankelijk van de klacht, de duur van de klachten, de leeftijd van de patiënt en zijn/haar algemene conditie.

Wel zijn er een aantal factoren die regelmatig terugkeren. Voor de meeste klachten is een korte periode van intensieve behandelingen nodig om alle spieren en gewrichten soepel te krijgen en het zenuwstelsel te stabiliseren. Zodra dit bereikt is zullen de behandelingen geleidelijk worden afgebouwd om ook op lange termijn stabiliteit te verkrijgen.

Vervolgbehandelingen kosten veel minder tijd. Met de basis die tijdens het eerste consult gelegd is, duren deze behandelingen iedere keer ongeveer 20 minuten. Zorg ervoor dat u uw afspraken nakomt – iedere afspraak bouwt op de voorafgaande behandeling. Als u een afspraak mist, kan het zijn dat we het momentum verliezen dat nodig is om de gewenste veranderingen te bereiken.

De patiënt voorop!

Voor de behandeling zelf kunnen verschillende technieken gebruikt worden. Ook heeft de behandelbank die in de praktijk gebruikt wordt verschillende opties om te behandelen. Tijdens de zwangerschap wordt de bank bijvoorbeeld in een speciale positie gezet zodat u nog gewoon op de buik kunt liggen en worden speciale technieken gebruikt waardoor zowel u als uw ongeboren kind er geen hinder van zullen ondervinden. Ook voor baby’s en kinderen worden speciale technieken gebruikt zoals de activator en bepaalde drukpunt methodes. De druk die bij baby’s gebruikt wordt zal nooit groter zijn dan de druk die u op uw oogbol kunt verdragen.

Elke behandeling wordt aangepast aan uw persoonlijke situatie waardoor de behandeling veilig kan worden toegepast. Voor elke klacht zijn er verschillende behandelopties. Wanneer u een behandeling niet prettig vindt, meldt dit dan altijd direct, zodat gezocht kan worden naar een andere behandelmethode. Verder kan uw chiropractor u oefeningen voorschrijven, u houdingsadvies geven, met u overleggen omtrent leef- eet- en drinkgewoonten en wat daarin te verbeteren valt.

Het doel was een praktijk te vormen waar er naar mensen geluisterd wordt. Waar de gezondheid en het welbevinden van patiënten centraal staat. Waar verder gekeken wordt dan de pijnklachten, maar ook wordt gezocht naar de oorzaak. Symptoombestrijding verlicht de pijn, maar zal nooit het probleem oplossen. Om dit te bereiken moet er ook gekeken worden naar de mens, de emotie, de neurologie én het lichaam – alleen met stabiliteit in het lichaam kan een dusdanig resultaat bereikt dat mensen gezond en actief blijven

Reacties op de behandeling

Afhankelijk van de klacht, de oorzaak, leeftijd en de algehele gezondheid van de patiënt wordt voor een specifieke behandeltechniek gekozen. Vaak is er meteen een verlichting te voelen en de meeste patiënten hebben na de behandeling een behaaglijk fijn gevoel. Het is niet ongebruikelijk, dat u na een behandeling een reactie krijgt. U kunt zich bijvoorbeeld moe of wat stijf voelen en de pijn kan zelfs de eerste paar dagen toenemen. Ook kunt u emotionele reacties ervaren. In een zelden geval wordt de intensiteit van de klachten even erger maar deze zakt dan vrij snel en men voelt zich beter dan voor de reactie. Deze (bij)reacties zijn dus niets om u zorgen over te maken en deze horen dus jammer genoeg (soms) bij de behandeling. Meestal gebeuren deze bijwerkingen enkel na de eerste en/of tweede behandeling. Maar in principe kan een reactie altijd voorkomen.

Na de behandelingen is het verstandig een warme douche te nemen en daarna rust te nemen. Ga nog even niet sporten, tillen of andere zware activiteiten uitvoeren. Individueel en klachtgericht advies krijgt u op de dag van de behandeling. Uw gezondheid en herstel is de kern van onze dienstverlening.

Maakt u zich zorgen over de reactie of wilt u weten wat u hieraan kunt doen, bel dan gerust naar de praktijk. Eén van de chiropractoren kan u dan uitleg geven.